loading...

Gas - Tryckluft - Hydraulik - Konstruktion
Försäljning - Installation - Service - Reparation

INGENJÖRSFIRMA CURT NYBERG AB har sedan 1976 specialiserat sig på utrustning för luft, gas och vätska. Vårt företag har lång erfarenhet av att dokumentera, modifiera och förbättra existerande komponenter och system. Företagets policy är att alla produkter som vi säljer som återförsäljare, distributör eller tillverkare, skall vi också erbjuda service och support på. Vi levererar reservdelar och utför service på de flesta förekommande fabrikat av högtryckskompressorer. 

Komprimering

Luft- och vattenkylda kompressorer och boostrar för komprimering av luft och gaser. Arbetstryck > 400 bar och flöden <3200 m3/timme.

Reglering

Ett brett sortiment av ventiler, regulatorer och manifolder för luft, gas och hydraulik. Arbetstryck upp till 1000-tals bar och dimensioner <4”.

Detektering

Analys- och övervakningsutrustningar enligt EN12021:2014 samt gaslarm för giftiga och brännbara gaser.

Filtrering

Filter och filterpaneler, AD-torkar för filtrering av luft och gaser. Vi kan arbeta med arbetstryck under 420 bar.
 

SERVICE och reservdelar

Vi har för närvarande 6 personer i företaget som underhåller och reparerar alla våra produkter. Vi utför service och reparationer ute hos kund eller på någon av våra verkstäder i Stockholm eller på Gotland.

För att säkerställa anläggningens funktion, öka tillgängligheten och ge längre livslängd krävs välplanerad service och förebyggande underhåll. Med ett serviceavtal tar vi hand om er kompressor på bästa sätt.

Vi levererar reservdelar och utför service på de flesta förekommande fabrikat av högtryckskompressorer. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just er. 

Konstruktion och design

Med komponenter från våra agenturer kan vi konstruera och bygga allt från ventilarrangemang och paneler till stora system i containrar eller byggnader.